VINGROMRENNET ER DESSVERRE AVLYST

Status pr. 5. januar 2021:

Vingrom IL skiskyting har i dag, 5.januar, etter anbefalinger fra kommuneoverlegen i Lillehammer valgt å avlyse Vingromrennet 9.-10.januar 2021 med følgende begrunnelse:

Min vurdering (kommuneoverlegen i Lillehammer) er at gjennomføring av ulike stevner og renn utendørs ikke bør gjennomføres. De nasjonale tiltakene og anbefalingene er tydelig på at personer utenfor husstander ikke skal møtes og at unødvendige reiser ikke skal gjennomføres.

Jeg har fått tilbakemelding fra Folkehelseinstituttet på at det arbeides med råd om dette som kan forventes publisert på instituttets hjemmesider i dag eller i morgen.

Vingrom IL skiskyting vil forsøke å finne nye datoer for Vingromrennet senere i vinter.

Vingrom IL inviterer til Vingromrennet 9. – 10. januar 2021!

Lørdag er 9. januar er det Sprint. Dette er også Kretsmesterskap for Oppland skiskytterkrets, og rennet inngår i kretsens Gullsport-cup.

Søndag 10. januar er det Normal, for rekrutt, og kort Normal for junior og senior. Dette inngår også i kretsens Gullsport-cup.

Arrangementet arrangeres ihht. Norges Skiskytterforbunds konkurransereglement, og gjeldende smittevernregler. Maks 200 deltakere, endringer i antall deltakere kan bli foretatt ift gjeldende smittevernregler.

Gjennomføres med to kohorter, inndeling blir gjort etter at vi ser antall deltakere og klasseinndeling, men planen er opp til og med 14 år i pulje 1, J/G 15-16 år og jr/sr i pulje 2.

Det kan være 1 leder/ foresatt pr løper for opp t.o.m 16 år, 1 leder/foresatt per 2 løpere for jr/sr. Publikum utover dette er dessverre ikke tillatt.

Ledere/ foresatte registrer seg på QRona. QR-kode for registrering vil finnes flere plasser på stadion. På standplass tillates 2 ledere/ foresatte pr innskytingsskive.


Foreløpig tidsplan

Lørdag:

09:00 – 10:00 Innskyting pulje 1 (ingen innskyting for nybegynnerklasser)

10:15 Start pulje 1, Sprint, rekrutt t.o.m 14 år.

Startrekkefølge: J/G nybegynner 10 år og yngre, J/G nybegynner 11-12 år, J/G 11 år, J/G 12 år, J/G 13 år, J/G 14 år

12:30 – 13:15 Innskyting pulje 2

13:30 Start pulje 2, Sprint Startrekkefølge: J 15 år, J 16 år, G 15 år, G 16 år, Menn senior, M20/21, kvinner senior, K20/21, M17-19, K17-19. (junior og senior, 20 sek startintervall)

Premieutdeling: Deltakerpremie ved målgang. For de som blir topp 3 i KM blir det en egen seremoni med medaljeutdeling i målområdet

Søndag:

09:00 – 10:00 Innskyting pulje 1 (ingen innskyting for nybegynnerklasser)

10:15 Start pulje 1, Sprint, rekrutt t.o.m 14 år.

Startrekkefølge: J/G nybegynner 10 år og yngre, J/G nybegynner 11-12 år, J/G 11 år, J/G 12 år, J/G 13 år, J/G 14 år

12:30 – 13:15 Innskyting pulje 2

13:30 Start pulje 2, Sprint Startrekkefølge: J 15 år, J 16 år, G 15 år, G 16 år, Menn senior, M20/21, kvinner senior, K20/21, M17-19, K17-19.

Premieutdeling: Deltakerpremie ved målgang.

Eventuelle endringer i tidsskjema vil bli lagt ut på denne siden.


ANKOMST TIL ANLEGGET

Birkebeineren Ski- og skiskytterstadion ligger ca 5 km fra Lillehammer sentrum, retning Nordseter. Følg skilting til Nordseter, og etter ca 5 km står det skiltet til ski- og skiskytterstadion. Gateadresse til bruk på GPS er Sjøsetervegen 29.

STARTKONTINGENT

Startkontingent etter NSSF’s satser.

PÅMELDING

Online påmelding via www.eqtiming.no. (husk påmelding lørdag og søndag ved deltakelse begge dager).

Frist for påmelding: Mandag 4. januar 2021 kl. 23:59 Maks 200 stk. (kan bli endret ved endring av smittevernregler)

Kretsens løpere vil bli prioritert. Løpere fra andre kretser kan bli tatt ut dersom NSSF sine retningslinjer og/ eller smittevernregler tilsier dette.

Retningslinjer gitt ut av NSSF 15.12.2020, og gjeldene inntil nye oppdateringer kommer når det gjelder geografisk avgrensning og deltagerbegrensinger:

• Tillat for det området som naturlig kan reise til arrangementet uten å overnatte for å konkurrere en helg.

• Husk at det er hvor utøver bor som er avgjørende, ikke klubbtilhørighet.

• De som er på hytte skal unngå kontakt med lokalbefolkningen og kan derfor ikke konkurrere «lokalt rundt hytta».

Ved spørsmål knyttet til påmelding, ta kontakt med tidtakersjef.

Tidtakersjef: Jan Henning Røisland, e-post: timing@vingromskiskyting.no Tlf: 900 13 247

Ved uklarheter vedrørende hvilke regler som gjelder for deltagelse av løpere som bor utenfor kretsen, ta kontakt med rennleder (kontaktinfo lenger ned).

LISENS

Skiskytterklubbene er ansvarlige for at alle løperne har betalt lisens og gjennomgått sikkerhetsbestemmelsene. For de som ikke har betalt lisens kan man løse engangslisens på rennkontoret.

TIDTAKERBRIKKE

Alle løpere f.o.m 13 år benytter egne Emit brikker. Løpere under 13 år, som ikke har egen brikke, får lånebrikke av arrangør.

RENNLEDER

Frode Hagen, e-post: frodehagen@bbnett.no Tlf: 97 66 19 00

RENNKONTOR

I første etasje i målhuset. Inngang fra siden som vender ut på skiskytterstadion

Åpningstider: Lørdag: 08:00 Søndag: 08:00

Startnummer hentes enkeltvis på utsiden av rennkontoret, senest 15 min før første start. Registrering av utøver og foresatt til utøver i QRona må fremvises ved utlevering av startnummer. Startnummer som ikke returneres blir fakturert med kr 300,- pr nummer.

SERVERING/ VARMESTUE

På grunn av Covid-19 har vi ikke kiosk og løperdrikke. Ta med eget drikke og mat.

PARKERING

Parkeringsavgift er kr. 50,- pr. dag, til Vipps 648162. Benytt parkeringsplass bak målhus skiskytterstadion (pulje 1) og ved Skistua (pulje 2).

Da vi må holde gruppene adskilt så er det viktig at alle følger parkeringsvaktenes anvisninger.

VELKOMMEN TIL SPENNENDE DAGER PÅ BIRKEBEINEREN SKI- OG SKISKYTTERSTADION!