Treningsplan for kuler og krutt er nå ute

Oppdatert treningsplan for Kuler og Krutt ligger nå ute under treningsplaner.