Presentasjonen fra foreldremøte

Foilene fra høsten foreldremøte den 28. oktober ligger vedlagt under.

Foreldremøte 15 cover