Treningsplaner 2017-2018

NB – Det er viktig at foreldre møter tidlig for å være med å henge opp papp.

Under ligger siste treningsplan for de aktuelle gruppene. Treningsplanene kommer normalt i tre perioder; sommer, høst og vinter.
Satsingsgruppa og Midt i blinken


Vinter 2017 pdf